kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena, Marta Vohlídalová. 2009. „The Labour Market and Work-Life Balance in the Czech Republic in Historical Perspective.“ Pp. 35-76 in Hašková, Hana, Zuzana Uhde (eds.). Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 245 s. ISBN 978-80-7330-150-7.

Kapitola se zabývá vývojem pozice žen na trhu práce a vývojem podmínek kombinace práce a rodiny historicky od 50. let 20. století do současnosti. Argumentujeme, že vysoká zaměstnanost žen neznamená automaticky ženskou emancipaci a naplnění jejich občanských práv ve společnosti, která je založena na genderovém kontraktu s genderovým uspořádáním sféry práce a rodiny jako stojících v opozici. Kapitola je založena na analýze historických statistik, práva a dat dostupných šetření.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku