kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Hana Maříková, Zuzana Uhde. 2009. „Leaves, Allowances, and Facilities: Childcare Past and Present.“ Pp. 77-134 in Hašková, Hana, Zuzana Uhde (eds.). Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 245 s. ISBN 978-80-7330-150-7.

Ukazujeme, že přes rozšířenou představu o jedné ideologii péče v období socialismu, došlo v Československu k několika změnám v ideologi, institucionálním nastavení a praxi péče o děti. Důvody dnešní politiky a praxe péče v české společnosti (i dalších postsocialistických zemích, které jdou proti trendu poklesu podílu rodin s jedním živitelem-mužem) lze najít v historickém vývoji. Dnešní politiky a praxe péče v české společnosti posilují zneuznání péče a třídní i genderové nerovnosti.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku