kapitola v knize / monografii
Nečas, Vlastimil. 2009. „Mediální agenda a korelační analýza.“ Pp. 14-25 in Škodová, Markéta, Vlastimil Nečas (eds). Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing. 148 s. ISBN 978-80-7431-009-6.

I když média nemálo (často negativními tématy) ovlivňují veřejné prostředí a veřejnou agendu, působí zde i opačný vztah. Kniha představuje výsledky unikátního šetření, prvního svého druhu v ČR, přináší ucelený pohled na koncept agenda-setting. Jejími čtenáři budou především analytici mediálního trhu a studenti z oblasti mediální sféry.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
média
metodologie výzkumu
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku