kapitola v knize / monografii
Katrňák, Tomáš, Natalie Simonová. 2010. „Mezigenerační vzdělanostní fluidita a návrat k sociálnímu kapitálu.“ Pp. 151-179 in Katrňák, Tomáš, Petr Fučík (eds.). Návrat k sociálnímu původu. Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 213 s. ISBN 978-80-7325-241-0.

Cílem knihy je v mezigeneračním pohledu zmapovat nerovnosti spojené s pozicemi na českém trhu práce (třídní nerovnosti), ukázat jejích vývoj a proměnu, a přitom odpovědět na otázku, jak společenská změna v minulých dvaceti letech (od socialismu ke kapitalismu) ovlivnila tyto nerovnosti.

The aim of the book is to capture the inequalities associated with positions on the Czech labour market (class inequalities) from the intergenerational perspective and to show their trends and transformation. The book tries to answer the question of how social change influenced these inequalities between 1989 and 2009 (from socialism to capitalism).

Left

Témata: 
mezigenerační vztahy
migrace a mobilita
sociální kapitál
vzdělání
Sdílejte tuto stránku