recenzovaný článek
Zdeněk R. Nešpor

Miloslav Petrusek ve světle své publikační činnosti v samizdatovém Sociologickém obzoru