kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková. 2006. „Mnohohlasem: Editorský úvod.“ Pp. 7-24 in Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.). Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.

Publikace „Mnohohlasem“ se pro svou vysokou informativní hodnotu a jako reprezentace mnostranných aktivit proženských a feministických skupin jistě setká s pozitivním ohlasem u vědecké, politické a aktivistické čtenářské obce. Kniha dokumentuje, že za zdánlivým nezájmem českých žen o feminismus se skrývá odmítání diskriminujícího „nálepkování“ ze strany jeho odpůrců. „Kdo dává jméno, je v nadřízeném stavu k pojmenovanému“ (I. Noble), a proto není pro ženy snadné si označení přivlastnit v pozitivním smyslu. Rozhodující je proto široké zapojení do /proženských aktivit/ – představa „fragmentace hnutí“ se při čtení textů rychle mění v obraz její rozmanitosti a dynamičnosti. Zvolený feministicko-empirický přístup většinou vychází z existence „mužů“ a „žen“, ukazuje se ale také, že v genderu není nic jednoznačné. (Prof. Dr.phil. Gerlinda Šmausová, Priv.-Doz.)

Součást publikace: 
2006
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)
Sdílejte tuto stránku