nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Možnosti a oblasti akcí pro dosažení rovnosti v práci

Křížková, Alena. 2003. „Možnosti a oblasti akcí pro dosažení rovnosti v práci.“ Výhody : zpravodaj zaměstnaneckých výhod - (10): 24-25.

Článek popisuje význam akcí pro dosažení genderové rovnosti jako strategického cíle pro rozvoj organizace a podává základní argumenty. Zaměřuje se na 4 hlavní oblasti: přijímání pracovníků, profesní rozvoj, organizaci práce a kulturu pracovního prostředí.