kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana. 2012. „Mýtus třetí: Jesle jsou vynálezem komunistů.“ Pp. 66-91 in Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 199 s. ISBN 978-80-7419-114-5.

Na základě studia historických materiálů autorka dekonstruuje mýtus, že jesle jsou vynálezem komunistů a analyzuje jejich fungování v období socialismu.

Součást publikace: 
2012
Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy