kapitola v knize / monografii
Červinková, Alice

Na vědecké dráze: příští zastávka "rodičovství"

Červinková, Alice. 2007. „Na vědecké dráze: příští zastávka "rodičovství".“ Pp. 26-35 in Šaldová, Kateřina (ed.). Cesty labyrintem. O vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 54 s. ISBN 978-80-7330-115-6.

Text se popularizujícím způsobem zaměřuje na otázku propojování rodinného a pracovního života ve vědeckých biografiích. Na příkladech ze života začínajících vědců a vědkyň se snaží poukázat na možné problémy, které vyvstávají na počátku vědecké dráhy v souvislosti se slaďováním vědecké práce a soukromého života.
 

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
práce
rodičovství
sociologie vědy