recenzovaný článek
Hašková, Hana, Dudová, Radka. 2011. „Nastavení sociálních politik, odborný diskurs a "správná" péče o děti - srovnání České republiky a Francie.“ Fórum sociální politiky 5 (5): 8-14. ISSN 1802-5854.

Článek nabízí srovnání sociálních politik a institucí péče o děti mladší tří let v ČR a ve Francii. Vysvětlení odlišností nachází (mimo jiné) v odlišném vývoji odborného diskurzu v obou zemích. Poukazuje tak na zásadní vliv diskurzu na formování institucí.
 

Sdílejte tuto stránku