odborná kniha / monografie
Jakoubek, Marek, Zdeněk R. Nešpor, Tomáš Hirtl (eds.). 2006. Neco Petkov Necov - Dějiny Vojvodova. Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku. Plzeň: Občanské sdružení Vojvodovo. 144s. ISBN 80-85093-97-9.

Monografie o vesnici Vojvodovo v severozápadním Bulharsku, kterou v roce 1900 založili potomci českých náboženských emigrantů do temešského Banátu spolu se slovenskými emigranty, do které se později nastěhovali také Rusové a Bulhaři a jejíž československá část zanikla reemigrací po druhé světové válce. Dějiny Vojvodova jsou významné pro pochopení sociálně diferencující role religiozity a jejího převrstvení etnickou sebeidentifikací vnějšího původu v průběhu 20. století, zároveň poskytují průmět do složitých náboženských dějin Balkánu. Kniha obsahuje úvodní studii Marka Jakoubka a Zdeňka R. Nešpora, následuje komentovaná edice vojvodovské kroniky Neco Petko Necova, a rozsáhlé dokumentové i obrazové přílohy zachycující sociální fungování obce. 

Left

Témata: 
migrace a mobilita
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku