odborná kniha / monografie
Šamanová, Gabriela, Markéta Škodová, Jiří Vinopal. 2006. Obraz vědy v českém veřejném mínění. Sociologické studie / Sociological Studies 06:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 110 s. ISBN 80-7330-096-6.

Problematika vědy a vědeckého bádání je v současné době a v současné společnosti tématem velmi aktuálním. Věda je dnes integrální součástí běžného chodu společnosti a jako taková představuje dimenzi, která se prolíná každodenním životem všech lidí; aktuálnost tohoto tématu je patrná i v souvislosti s neustávajícími debatami o společnosti vědění. Zároveň s tím je v současné době veřejné mínění nezanedbatelným hráčem na poli mnoha společenských procesů, vědu a výzkum nevyjímaje.Veřejné mínění je významným příjemcem sdělení, která vědecké prostředí produkuje, je prostorem evaluace reálných vědeckých výstupů i vytváření očekávání a tlaků směrem zpět do vědecké sféry. Pro topografii umístění vědy ve společnosti je proto jedním z důležitých aspektů obraz, jaký si o ní utvářejí její příslušníci. Stať vypovídá o výsledcích výzkumu Obraz vědy v českém veřejném mínění, který uskutečnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR v rámci kontinuálního projektu výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR Naše společnost v únoru roku 2006. Jejím cílem je předvést, jaký obraz o vědě chová současná česká společnost, jak na vědu nazírá, co pro ni vlastně věda a vědecké bádání znamenají a jak je hodnotí.

Left

Témata: 
sociologie vědy
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku