recenzovaný článek
Hašková, Hana, Kapusta-Pofahl, Karen, Kolářová, Marta. 2005. „Only a Dead Fish Flows with the Stream: Subversive Voices, NGOization and Czech Women’s Organizing.“ Antropology of East Europe Review 23 (1): 38-52. ISSN 1054-4720.

Autorky analyzují občanské sdružování žen v ČR v kontextu rostoucího tlaku na neziskové organizace, aby se staly profesionalizovanými, projektově orientovanými a reformně orientovanými formalizovanými skupinami. Zaměřují se na důvody a následky změn ve financování a orientaci občanských ženských skupin, které s sebou přinesl proces vyjednávání o vstupu ČR do EU. Analyzují také vztahy mezi profesionalizovanými ženskými NNOs a antiinstitucionálními skupinami anarchofeministek.

Sdílejte tuto stránku