jiná publikace
Vinopal, J., Tabery, P., Pilnáček, M., Červenka, J., Ďurďovič, M. 2021. „Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti.“ Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (výzkumná zpráva)

Výzkumná zpráva s hlavními výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti. www.cvvm.soc.cas.cz

Sdílejte tuto stránku