recenzovaný článek
Linek, Lukáš, Zdenka Mansfeldová. 2007. „The Parliament of the Czech Republic, 1993–2004.“ The Journal of Legislative Studies 13 (1): 12-37. ISSN 1357-2334.

V prvním desetiletí českého parlamentarismu došlo k postupnému usazení jeho dvoukomorové struktury. V textu identifikujeme postupnou tendenci ke stabilizaci parlamentu, což jej připodobňuje západoevropským parlamentům. Dalším trendem je odklon od většinové organizace parlamentu ke konsensuálnímu pojetí. Zároveň dochází ke střetům o pravomoci Senátu a postupnému oslabování role Poslanecké sněmovny.

Sdílejte tuto stránku