recenzovaný článek
Linek, Lukáš, Zdenka Mansfeldová

The Parliament of the Czech Republic, 1993–2004

Linek, Lukáš, Zdenka Mansfeldová. 2007. „The Parliament of the Czech Republic, 1993–2004.“ The Journal of Legislative Studies 13 (1): 12-37. ISSN 1357-2334.

V prvním desetiletí českého parlamentarismu došlo k postupnému usazení jeho dvoukomorové struktury. V textu identifikujeme postupnou tendenci ke stabilizaci parlamentu, což jej připodobňuje západoevropským parlamentům. Dalším trendem je odklon od většinové organizace parlamentu ke konsensuálnímu pojetí. Zároveň dochází ke střetům o pravomoci Senátu a postupnému oslabování role Poslanecké sněmovny.