odborná kniha / monografie
Nejdl, Pavel, Daniel Čermák (eds.). 2007. Participace a partnerství v místní veřejné správě. Sociologické studie/Sociological Studies 07:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 124 s. ISBN 978-80-7330-130-9.

Cílem předkládaných Sociologických studií je deskripce základního diskurzu spolupráce, participace a partnerství, jak je pojímán v rámci demokratického spravování společnosti na území České republiky a v jejích regionech. Tento diskurz definují z legislativního hlediska právní normy platné pro území České republiky, dále jej utvářejí výsledky současného výzkumu v českých sociálních a správních vědách, ale také je ovlivněn mediálním prostorem. Základní diskurz se dále utváří v politických programech jednotlivých stran, v prohlášení vlády a v textech rozvojových dokumentů. Adresáty principů a zároveň i tvůrci diskurzu, jsou samotní aktéři vstupující do procesu demokratického spravování společnosti. V tomto bodě jsme se prozatím zaměřili na to, jak jsou občané, jako specifický případ aktéra, informováni o veřejném dění, jak jsou spokojeni s výkonem lokálních institucí a jak jsou ochotni participovat na veřejných záležitostech. Postoje občanů jsou demonstrovány na případech měst Blatná, Český Krumlov a Velké Meziříčí. Všechny texty byly zpracovány v rámci projektu „Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib“.

Left

Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku