kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana. 2003. „Partnerství v rodině.“ Pp.39-64 in Hašková, H., A. Křížková, H. Maříková, R. Radimská (eds). Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-048-6.

Kapitola přináší empirická data o dělbě genderových rolí v české společnosti a jejich vývoji v posledním desetiletí. Jednak poukazuje na genderové stereotypy v postojích k mužským a ženským rodinným a pracovním rolím, a jednak analyzuje rozdělení práce v partnerském soužití muže a ženy v různých fázích rodinného cyklu.

 

Sdílejte tuto stránku