recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Pohřební zvyklosti mladé církve. Prolegomena k nekrogeografii Církve československé husitské (a pravoslavné církve) v meziválečném období

Nešpor, Zdeněk R. 2015. „Pohřební zvyklosti mladé církve. Prolegomena k nekrogeografii Církve československé husitské (a pravoslavné církve) v meziválečném období.“ Lidé města 17 (3): 401-422. ISSN 1212-8112.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita