kapitola v knize / monografii
Stöckelová, Tereza. 2009. „Politická a morální ekonomie vědy.“ Pp. 37-71 in Stöckelová, Tereza (ed.). Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 160 s. ISBN 978-80-7419-003-2.

Kapitola se zabývá morální a politickou ekonomií vědy, využívá přitom pojetí "režimů uspořádání" Johna Lawa. Na základě etnografického výzkumu v sociálněvědní akademické instituci diskutuje režimy uspořádávání, tak jak se rozehrávají v současné transformující se české vědě a analyzuje mocenské strategie uplatňované prostřednictvím specifické definice režimů a přepínání mezi nimi.

Left

Oddělení: 
Témata: 
ekonomie
politika (a postoje k politice)
sociologie vědy
transformace
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy