kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Steven Saxonberg. 2012. „Politické implikace a shrnutí.“ Pp. 164-173 in Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 199 s. ISBN 978-80-7419-114-5.

Tato kapitola shrnuje poznatky předchozích kapitol, v nichž byly identifikovány a dekonstruovány mýty, které tvoří v české společnosti jednu z hlavních překážek rozvoje věcné diskuse na téma péče o malé děti. Na základě argumentů představených v předchozích kapitolách představuje tato kapitola zároveň doporučení pro českou rodinnou politiku.

Součást publikace: 
2012
Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák
Sdílejte tuto stránku