jiná publikace
Tenglerová, Hana, Cidlinská, Kateřina, Linková, Marcela. 2010. „Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2010.“ Dostupné z: http://www.genderaveda.cz/files/monitorovaci-zprava-2010.pdf.

Z pohledu statistických údajů se situace v ČR ve srovnání s rokem 2009 nijak zásadně nezměnila, téma podpory genderové rovnosti je stále na okraji zájmu institucí výzkumu, vývoje a inovací. Dílčí pozitivní posuny nemají zásadní strukturální charakter. Netečnost místních institucí je o to zřetelnější, porovnáme-li ji s přístupem institucí v zahraničí. Současné směřování EU i nejvýznamnějších evropských univerzit a výzkumných institucí - které mapuje příloha Monitorovací zprávy - je vedeno snahou změnit chod vědy tak, aby umožňovala participaci osobám, jejichž profesní dráha je nebo byla přerušena, aby byla otevřená dalším hodnotám a oceňovala kvality, které jsou pro vědu nezbytné ale doposud zůstávaly stranou pozornosti a uznání. Deklarovaným cílem je zde zvýšení vědecké excelence prostřednictvím zavedení dimenze genderu do výzkumu a chodu výzkumných institucí.

Sdílejte tuto stránku