impaktovaný článek
Hašková, Hana. 2000. „Postoje české vysokoškolsky vzdělané populace k pozici žen na trhu práce.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (4): 441-458. ISSN 0038-0288.

Článek přináší přehled teoretických přístupů k genderovým nerovnostem na trhu práce a jejich kritiku. Na základě dat reprezentativního šetření vysokoškoláků jsou zjišťovány jejich interpretace nižšího postavení žen na trhu práce. Ačkoliv nebyla k dispozici srovnatelná data pro celou českou populaci, výsledky výzkumu naznačují, že z teorií zdůrazňující vliv stereotypů o ženské a mužské pracovní síle, lze při analýze nižšího postavení žen na současném českém trhu práce vycházet.

 

Sdílejte tuto stránku