kapitola v knize / monografii
Vinopal, Jiří. 2011. „Povaha veřejného mínění a jeho zkoumání.“ Pp. 137-157 in Štědroň, Bohumír, Jaroslav Poláček, Jiří Vinopal, Václav Stříteský, Lukáš Hlaváč, Tomáš Preněk, Monika Ryšavá. Mezinárodní marketing a informační technologie: Vybrané kapitoly. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 196 s. ISBN 978-80-7357-690-5.

Stať se věnuje dvěma podobám veřejného mínění. Jednak základnímu popisu veřejného mínění jako sociálního jevu, zejména jeho historickému vývoji a teoretických přístupů, jednak veřejnému mínění v podobě názorů obyvatel, kde zejména poukazuje na možnosti a možná úskalí jeho empirického zkoumání.

Součást publikace: 
2011
Štědroň, Bohumír, Jaroslav Poláček, Jiří Vinopal, Václav Stříteský, Lukáš Hlaváč, Tomáš Preněk, Monika Ryšavá

Left

Témata: 
metodologie výzkumu
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy