kapitola v knize / monografii
Mikeszová, Martina, Martin Lux. 2011. „Příčiny bezdomovství v České republice.“ Pp. 59-70 in Lux, Martin (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.

Autoři kapitoly se soustředí na následující výzkumné otázky: (1) Jsou příčiny bezdomovství v České republice stejné jako v zemích vyspělých? (2) Mohou některá specifika vývoje bezdomovství vyplývající ze zásadní proměny politického a ekonomického systému posloužit k rozšíření stávajících teorií bezdomovství vycházejících spíše ze zkušeností kontinuálně se vyvíjejících západních společností? (3) Liší se pak z důvodů těchto specifik i postupy, jak lze bezdomovství v České republice úspěšně řešit?

Sdílejte tuto stránku