odborná kniha / monografie
Smith, Michael L. 2007. Přímá demokracie v praxi: politika místních referend v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 101 s. ISBN 978-80-7330-117-0.

Nejenže ve většině zemí střední Evropy mají občané právo iniciovat referenda, která jsou závazná pro místní samosprávy, kniha ukazuje, že občané v tomto regionu této možnosti stale více využívají. Kniha se zaměřuje na identifikaci proměnných, jež přispívají ke schopnosti občanů úspěšně prosadit konání referenda o místních kontroverzních otázkách, a to i v případě, že obecní zastupitelé nejsou přímé demokracii nakloněni.

 

Left

Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
regiony
Sdílejte tuto stránku