recenzovaný článek
Uhde, Zuzana. 2006. „Proč jsou kvóty strašákem?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (1): 6-10. ISSN 1213-0028.

Autorka se v článku zabývá diskusí ohledně zavedení kvót pro prosazení rovného zastoupení mužů a žen v politice. Pomocí odkazů na empirická data a teoretické argumenty formulované Nancy Fraser či Iris M. Young se autorka obhajuje účinnost kvótních opatření pro prosazení participační parity. Poukazuje zejména na dilema diference vyvstávající z ambivalentního vztahu mezi prosazováním neutrálních pravidel a hrozbou zvěcnění skupinových charakteristik. Autorka proto argumentuje pro neutrální formulaci kvót, tj. Podmínku minimálního 40 procentního zastoupení obou pohlaví. Navíc tato opatření by měla být podpořena uvnitř politické strany, nikoli nařízena zvenčí.

 

Sdílejte tuto stránku