odborná kniha / monografie
Sunega, Petr, Robert Jahoda, Tomáš Kostelecký, Martin Lux, Karel Báťa. 2011. Reforma bytové politiky ČR: návrh a výsledky simulací. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 68 s. ISBN 978-80-7330-201-6.

Publikace se snaží navrhnout změnu vybraných nástrojů bytové politiky ČR za cílem zvýšení její efektivity, efektivnosti, neutrality ve vztahu k různým právním důvodům užívání bydlení a anticykličnosti. Ve druhé části jsou uvedeny výsledky rozsáhlých simulací těchto změn, zejména pak její dopady na veřejné výdaje i distribuci podpor.

 

Sdílejte tuto stránku