nerecenzovaný článek
Mikeszová, Martina, Martin Lux. 2008. „Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v letech 2000 - 2006.“ Veřejná správa 11 (11): 5-8. ISSN 1213-6581.

Článek se zaměřuje na vývoj finanční dostupnosti nájemního bydlení v jednotlivých regionech České republiky v letech 2000 – 2006. Cílem článku je ukázat, zda se disparity mezi regiony a mezi různými typy domácností zvyšovaly nebo snižovaly.

Sdílejte tuto stránku