kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, Martina Mikeszová. 2011. „Restituce majetku a transformace soukromého nájemního bydlení v České republice.“ Pp. 7-18 in Lux, Martin (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.

Kapitola monografie se soustředí na tři hlavní výzkumné otázky: (1) Proč vůbec došlo k restituci bytového fondu, a proč byla restituce provedena formou naturální restituce, a nikoli v podobě finanční kompenzace? (2) Proč byla zachována konzervativní forma regulace nájemného a institut kvazi-vlastnictví i pro restituované byty? (3) Jaké důsledky měla restituce majetku na vnímání role soukromého nájemního bydlení, resp. vnímání role nájemníků a soukromých pronajímatelů, v České republice?

Sdílejte tuto stránku