recenzovaný článek
Vinopal, Jiří. 2007. „Role paměti při zodpovídání výzkumných dotazů.“ Naše společnost 5 (2): 25-29. ISSN 1214-438X.

Příspěvek tvoří druhou část série o procesu zodpovídání otázek respondenty standardizovaných dotazníkových šetření. V souvislosti s fází vyvolání informací v paměti jsou nastíněny základní psychologické koncepce paměti, problematika vybavování informací o událostech, úvodního kódování informace, role vybavovacích klíčů, nedostupnosti informací a využití obecnějších obsahů autobiografické paměti. Jsou analyzovány otázky spojené s vybavováním faktických i časových informací.

Sdílejte tuto stránku