recenzovaný článek
Vinopal, Jiří. 2008. „Rozhodovací procesy při zodpovídání výzkumných dotazů.“ Naše společnost ISSN 1214-438X.

Příspěvek tvoří třetí část série o procesu zodpovídání otázek respondenty standardizovaných dotazníkových šetření, konkrétně fází rozhodování o odpovědi. První část je věnována problematice postojových dotazů. V této souvislosti jsou podrobněji vyloženy relevantní koncepce povahy postoje, efekty kontextu, které působí na rozhodovací procesy v průběhu zodpovídání, zmíněn je také vliv afektivních reakcí na průběh dotazování v podobě emocí. Ve druhé části textu jsou předvedeny konkrétní strategie a kritéria rozhodování, které respondenti dotazníkových šetření při v průběhu zodpovídání dotazů používají.

Sdílejte tuto stránku