kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Michael L. Smith, Petr Soukup, Josef Basl . 2010. „Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání očima patnáctiletých žáků. Česká republika v mezinárodním srovnání.“ Pp. 250-273 in Matějů, Petr, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.). Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 496 s. ISBN 978-80-7419-032-2.

Aspirace a očekávání žáků představují jeden z nejvýznamnějších faktorů působících na dosažení vysokoškolského vzdělání. Vzdělanostní očekávání jsou také ovlivněna sociálním statusem rodiny, instituciálním uspořadáním vzdělávacích systémů a jinými faktory. Cílem této kapitoly je učinit daslší krok v procesu empirického ověřování vztahů mezi vzdělanostními očekávání a institutiálními rysy vzdělávacích systémů na základě komparativní analýzy vycházející z dat PISA 2003 a dalších statistik OECD.

Součást publikace: 
2010
Matějů, Petr, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy