impaktovaný článek
Sunega, Petr, Martin Lux. 2010. „Segmentace českých domácností a orientační prognóza počtu domácností ve vybraných právních formách bydlení a typech zástavby do roku 2020.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 46 (1): 3-41. ISSN 0038-0288.

Cílem stati je ověřit, zda v průběhu transformace došlo v ČR k natolik významné diferenciaci ve spotřebě bydlení, že došlo k propojení sociální stratifikace a stratifikace podle spotřeby bydlení. V návaznosti na tato zjištění byla provedena segmentace českých domácností s ohledem na stávající diferenciaci v úrovni a kvalitě bydlení. Pro jednotlivé segmenty domácností byla provedena orientační prognóza počtu domácností ve vybraných právních formách bydlení a typech zástavby pro rok 2020.

Sdílejte tuto stránku