kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana

Sňatečnost, nesezdaná soužití a veřejné mínění.

Hamplová, Dana. 2006. „Sňatečnost, nesezdaná soužití a veřejné mínění.“ Pp. 12-19 in Kocourková, Jiřina, Ladislav Rabušic. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: PřF UK. 158 s. ISBN 80-86561-93-3.

Kapitola se věnuje postojům k soudobým demografickým změnám, manželství, nesezdaným soužitím a rozením dětí mimo manželství a ukazuje výrazné vzdělanostní rozdíly v české populaci.

Left

Témata: 
rodičovství
vzdělání