kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka. 2005. „Sociální dialog a jeho budoucnost.“ Pp. 105-128 in Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). Participace a zájmové organizace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 244 s. ISBN 80-86429-53-9.

Kapitola hodnotí úlohu sociálního dialogu a jeho význam pro řešení a harmonizaci protichůdných zájmů ve sféře práce a kapitálu. Sociální dialog spočívá v různých formách komunikace mezi sociálními partnery, zaměstnavateli a zaměstnanci, resp. organizacemi reprezentujícími jejich zájmy. Pozornost je věnována především sociálnímu dialogu na vrcholové - národní - úrovni a jeho institucionalizované podobě, tzv. tripartitě. Vývoj sociálního dialogu je zachycen v kontextu vývoje sociálního dialogu v Evropě na konci dvacátého stolení. Pozornost je rovněž věnována novým výzvám, jakými jsou globalizace a integrace.

Součást publikace: 
2005
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy