Stáhnout PDF (135.739125 MB)
odborná kniha / monografie
Šafr, Jiří (ed.)

Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace

Šafr, Jiří (ed.). 2008. Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 145 s. ISBN 978-80-7330-146-0.

Monografie uvádí přehled teoretických východisek studia sociokulturních a symbolických nerovností. Důraz je kladen na relační aspekt a kulturní dimenzi stratifikace (sociální identita, symbolické umisťování, kulturní praxe). V prismatu „kulturalistického přístupu“ nerovnosti vznikají v relacích mezi lidmi. Společné „alternativním“ přístupům je porozumění konkrétním vztahům a vzniku relací ve vzájemných interakcích mezi lidmi: komunikaci a asociaci v přátelských a partnerských vazbách. 

Left

Témata: 
identita
mezilidské vztahy
sociální nerovnosti