odborná kniha / monografie
Vajdová, Zdenka (ed.). 2011. Sociální kapitál a dopady ekonomické krize v regionech. Kraj Vysočina a Ústecký kraj. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 155 s. ISBN 978-80-7330-215-3.

Cílem publikace je analýza role sociálního kapitálu a jeho jednotlivých složek při překonávání důsledků ekonomické krize obyvatelstvem. Text se soustředí na detailní analýzu obyvatelstva Kraje Vysočina, v němž se předpokládá vysoká úroveň sociálního kapitálu, a Ústeckého kraje, s předpokládanou nízkou úrovní sociálního kapitálu. Vícerozměrnými statistickými metodami dat, získaných reprezentativním dotazníkovým šetřením v obou krajích v roce 2010, jsou identifikovány ty aspekty sociálního kapitálu, které mohou hrát největší roli při překonávání důsledků ekonomické krize.

Kniha lze objednat zdarma.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
ekonomie
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
regiony
sociální kapitál
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku