nerecenzovaný článek
Červenka, Jan. 2006. „Sociodemografické diference v subjektivním hodnocení životní úrovně.“ Naše společnost 4 (1): 12-19. ISSN 1214-438X.

Článek prezentuje výsledky podrobné analýzy sociodemografických rozdílů v subjektivním hodnocení životní úrovně domácností provedené na datech z pravidelných kontinuálních šetření veřejného mínění.

Sdílejte tuto stránku