kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2012. „Sociologické výzkumy v politice agrární strany v meziválečném Československu.“ Pp. 67-77 in Harna, Josef, Blanka Rašticová (eds.). Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum. 245 s. ISBN 978-80-87671-01-6.

Kapitola analyzuje podporu, které se (části) české meziválečné sociologii dostávalo od agrární strany, a důsledky, k nimž vedla, včetně ideologických a politických deformací akademického výzkumu.

Left

Témata: 
dějiny sociologie
Sdílejte tuto stránku