impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2006. „´The Son Has Ploughed’, But a Foreign Son. Five Case Studies on Transformation Strategies in Czech Agriculture after 1989.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (6): 1171-1194. ISSN 0038-0288.

Článek popisuje výsledky kvalitativního výzkumu českých zemědělských firem a jejich transformační strategie po roce 1989. Autor identifikuje hlavní problémy českého zemědělství z úhlu pohledu ekonomické sociologie a antropologie.

 

Sdílejte tuto stránku