jiná publikace
Ďurďovič, Martin, Kateřina Bernardyová, Daniel Čermák. 2015. „Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2014.“

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se věnuje řešení výzkumného projektu, jehož tématem je zapojení veřejnosti do jednání o vyhledávání lokality pro výstavbu hlubinného úložiště. V roce 2014 byla realizována první část výzkumu, která měla povahu sběru tzv. kvalitativních dat. Řešitelský tým považuje za důležité informovat průběžně o výsledcích výzkumu obyvatele lokalit a další účastníky jednání o hlubinném úložišti. Následující text obsahuje shrnutí hlavních zjištění, ke kterým výzkum dospěl v roce 2014.

The Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences is in charge of research project that deals with the topic of public participation in negotiations about the siting of the deep geological repository of spent nuclear fuel and radioactive waste in the Czech Republic. In 2014, the first part of the research was carried out by means of qualitative data collection. The project team considers as important to inform the inhabitants of preselected localities for the repository and other stakeholders about the main findings from the research.

Sdílejte tuto stránku