kapitola v knize / monografii
Sunega, Petr, Martina Mikeszová, Martin Lux. 2008. „Souvislost mezi regionálními rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení a rozdíly v ekonomické výkonnosti regionů ČR.“ Pp. 87-106 in Lux, Martin, František Kuda (eds.). Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 193 s. ISBN 978-80-7330-149-1.

Cílem kapitoly je prezentace závěrů statistických analýz souvislosti mezi vývojem regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení a vývojem ekonomické výkonnosti regionů v ČR.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku