kapitola v knize / monografii
Vinopal, Jiří. 2006. „Standardizované dotazování: komunikační a kognitivní aspekty.“ Pp. 47-68 in Kunštát, Daniel (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 225 s. ISBN 80-7330-081-8.

Stať informuje o metodologické formě současného průzkumu veřejného mínění v České republice, která téměř výhradně využívá některou z variant aplikace standardizovaného dotazníku. Inspirován proudem kognitivních přístupů (CASM – Cognitive Aspeects of Survey Methodology) se autor pokouší ukázat komplexní povahu situace dotazování, vysvětlit její kontext a součásti. Centrálním bodem výkladu je metodologická koncepce standardizace.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku