odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Petr Sunega, Tomáš Kostelecký, Daniel Čermák. 2003. Standardy bydlení 2002/03: Finanční dostupnost a postoje občanů. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 280 s. ISBN 80-7330-027-3.

Publikace Standardy bydlení 2002/03: Finanční dostupnost a postoje občanů autorů Ing. Mgr. Martina Luxe, Ing. Petra Sunegy, RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc. a Mgr. Daniela Čermáka vznikla v rámci projektu Standardy bydlení českých domácností a potenciály k jejich růstu s přihlédnutím ke zkušenostem vyspělých zemí Evropské unie podpořeného Grantovou agenturou ČR. Jedná se o první z řady tří studií, které budou v průběhu let 2003 - 2005 (tj. po dobu trvání grantového projektu) pod názvem Standardy bydlení postupně publikovány. Cílem publikace je sloužit nejen jako podkladový materiál ke studiu, analytické práci a výzkumu, ale také oslovit co možná nejširší spektrum lidí odpovědných za formulaci a uplatňování bytové politiky v naší zemi a tak přispět k žádoucím změnám vedoucím k zefektivnění veřejných výdajů do bydlení a zlepšení podmínek bydlení všech českých občanů.

Sdílejte tuto stránku