odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Petr Sunega, Tomáš Kostelecký, Daniel Čermák, Peter Košinár. 2004. Standardy bydlení 2003/2004: Bytová politika v ČR - efektivněji a cíleněji. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 176 s. ISBN 80-7330-055-9.

Publikace je zaměřena na hledání optimálních nástrojů bytové politiky v českém prostředí. Autoři se soustředili na otázku bytového nedostatku v ČR, porovnání systémů regulace nájemného první a druhé generace, sociálního bydlení a příspěvku na bydlení. Navrhována je nejvhodnější podoba regulace nájemného druhé generace v ČR, systému sociálního bydlení a příspěvku na nájemné. Prostřednictvím modelu jsou odvozovány roční mantinely růstu nájemného v ČR a hledána výše rovnovážného tržního nájemného.

Sdílejte tuto stránku