kapitola v knize / monografii
Stöckelová, Tereza, Marcela Linková. 2007. „Statistický přehled: financování výzkumu a vývoje a ženy v AV ČR.“ Pp. 54-59 in Linková, Marcela (ed.). Trans/formace: gender, věda a společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 62 s. ISBN 978-80-7330-118-7.

Publikace Transformace: gender, věda a společnost se věnuje postavení žen ve vědě v ČR od 19. století do současnosti. Navazuje na zjištění expertní skupiny Enwise Evropské komise z roku 2004. Zpráva dokumentuje změny, ke kterým dochází v souvislosti s nástupem žen do vědecké profese, analyzuje specifika genderového kontraktu v post-komunistických zemích, věnuje se změnám, ke kterým došlo v souvislosti se vstupem do Evropského výzkumného prostoru, a opatřením přijímaným v ČR.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku