odborná kniha / monografie
Kolářová, Marta. 2021. V souladu s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost. Praha: Karolinum (SLON). 254 s. ISBN 978-80-246-4993-1.

Monografie se zabývá politikou životního stylu a politickým konzumerismem v oblasti udržitelnosti a to jak v kolektivní a organizované rovině (sociální hnutí), tak na individuální úrovni (životní styly a spotřeba). Autorka zkoumá, jak hnutí za udržitelnou spotřebu (permakultura, ekokomunity, potravinová suverenita) podporují změnu spotřeby a životního stylu směrem k udržitelnosti. Tato hnutí mobilizují, rekrutují a sdružují jednotlivé izolované spotřebitele a poskytují jim tzv. etické vedení. Druhá část knihy se pak věnuje udržitelnému životnímu stylu, jeho formám a strategiím, a především sociálním souvislostem. Zkoumá pak detailněji jednu formu udržitelné spotřeby, kterou je soběstačnost (neboli do-it-yourself praxe či prozum) a to jak na individuální, tak i komunitní úrovni. Je to zejména v oblastech pěstování vlastních potravin bez chemie, stavění domu z přírodních materiálů, domácího léčení nebo výroby věcí denní potřeby. Kniha je výzkumnou zprávou o lidech, kteří mají vysoké environmentální hodnoty a snaží se žít v souladu s nimi. Vychází z kvalitativního sociologického výzkumu (pozorování, rozhovorů a analýzy dokumentů) realizovaného v letech 2017-2019 v rámci programu Strategie AV21 (Globální problémy a lokální souvislosti).

Kniha je k zakoupení např. v e-shopu nakladatelství Karolinum.

Left

Témata: 
gender
identita
město a vesnice
občanská společnost
životní prostředí
životní styl
Sdílejte tuto stránku