odborná kniha / monografie
Vohlídalová, Marta, Alice Červinková. 2012. Vědci a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 199 s. ISBN 978-80-7330-226-9.

Publikace se zaměřuje se na osobní zkušenosti vědců a vědkyň z různých vědních oborů s akademickou mobilitou, na to jak oni sami prožívají stěhování, přesidlování, seznamování, odloučení a nové začátky. Kniha představuje patnáct vědců a vědkyní z různých vědních oblastí, kteří formou hloubkových rozhovorů vyprávěli o akademické mobilitě, která se většinou odehrála ve fázi doktorského či postdoktorského studia. Jejich životní příběhy jsou rámovány teoreticko-empirickou analýzou klíčových aspektů a témat spojených s problematikou akademické mobility a migrace, kterými jsou cesty k zahraničním pobytům a způsoby získávání těchto pozic, dále pak zkušenosti vědců a vědkyň s odlišnými vědeckými kulturami v zahraničí, dopady mobility na rodinný a partnerský život a návraty ze zahraničních stáží.

Left

Oddělení: 
Témata: 
migrace a mobilita
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku