kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Štěpán Pecháček. 2008. „Vliv evropské integrace na politické strany, stranický systém a volební chování v České republice.“ Pp. 53-78 in Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 274 s. ISBN 978-80-86429-88-5.

Tato kapitola zkoumá vliv evropské integrace na politické strany, stranický systém a volební chování českých občanů. Evropeizaci chápe jako vnější faktor, který se objevuje tehdy, když cokoli v domácím politickém systému je ovlivněno něčím z evropského; tento vliv může být přímý a nepřímý. Na základě tohoto konceptu autoři ukazují minimálně vliv evropeizace na politické strany (jak z hlediska organizace, tak programaticky), stranický systém a volební chování.

 

Součást publikace: 
2008
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy