nerecenzovaný článek
Hašková, Hana. 2005. „Vliv evropské integrace na ženské občanské organizace v ČR.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (2): 37-42. ISSN 1213-0028.

V článku je analyzován vliv evropské integrace na fungovaní ženských občanských organizací a skupin v České republice. Analyzovány jsou především procesy profesionalizace, projektové orientace a reformní orientace ženských nestátních neziskových organizací, které s sebou přinesla nebo které posílila jednání o vstupu ČR do EU.

 

Sdílejte tuto stránku